Rechtsbijstandverzekering

pro deo advocaat, advocaat van onvermogen, toevoegingsadvocaat, gesubsideerde rechtsbijstand


NIEUW! Wij helpen je om een goede pro deo advocaat te vinden. Bel nu!

RechtsgebiedBel ma/vr 9.00-17.00:
FAMILIERECHT085-7608012
ARBEIDSRECHT085-7608012
HUURRECHT085-7608012
ANDERE KWESTIES085-7608012
Hoe werkt dit? Veel advocaten werken met een zogenaamde telefonische helpdesk. Bij die helpdesk werken juristen en andere deskundigen. Die bekijken, in gesprek met jou, op de eerste plaats of je echt wel een advocaat nodig hebt.
Is dat het geval, dan zullen ze jou één of meer advocaten aanbevelen met een kantoor in jouw buurt en jou, als je dat wilt, gelijk in contact brengen met de advocaat die jij kiest.
Is de conclusie dat je (nog) geen advocaat nodig hebt, dan krijg je uitleg over de stappen die jij zelf nog kunt zetten voordat je een advocaat moet inschakelen.
De kosten van deze telefonische helpdesk worden betaald door de advocaten die meedoen. Het kost jou dus niets (behalve dan de belkosten: normaal tarief).
Als je belt met het nummer hierboven (085-7608012), dan krijg je de Juridische Helpdesk NAB (Nationale AdviesBalie) aan de lijn, die jou helpt met het vinden van een advocaat.

Voor- en nadelen rechtsbijstandverzekering

Als je recht hebt op door de overheid gefinancierde rechtsbijstand, heeft het dan toch zin om een rechtsbijstandverzekering te sluiten? Hier alle argumenten op een rij.

Als we een rechtsbijstandverzekering vergelijken met het systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand, dan zien we de volgende nadelen aan een rechtsbijstandverzekering:

  • een goede rechtsbijstandverzekering is duur (over 40 jaar gerekend, betaal je zo'n dikke € 10.000 aan premie)
  • belangrijke rechtsgebieden zijn meestal grotendeels uitgesloten (zoals echtscheiding, familierecht, strafrecht, onrechtmatige daad)
  • bij sommige verzekeringen: lage maximale vergoeding (zodat je na een kostbare procedure alsnog met en deel van de kosten blijft zitten)
  • zolang er niet wordt geprocedeerd: geen vrije advocaatkeus
  • geen externe controle op kwaliteit (en die controle is nodig omdat het belang van de verzekeraar tegengesteld is aan jouw belang: jij wilt veel en goede rechtsbijstand, maar voor de verzekeraar geldt: hoe slechter de rechtsbijstand, hoe groter de winst)
  • geen tuchtrecht voor de juristen

Voordat jij gaat denken dat we een tegenstander zijn van rechtsbijstandverzekeringen, noemen we maar snel de voordelen. Ook hier maken we de vergelijking met het systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand (dus een voordeel van een verzekering is tegelijkertijd een nadeel van gesubsidieerde rechtsbijstand).
Voordelen van een rechtsbijstandverzekering:

  • geen eigen bijdrage, of een lage eigen bijdrage
  • de verzekeraar betaalt in een procedure niet alleen de advocaatkosten, maar betaalt alle kosten (dus ook griffierecht, deskundigen, getuigen, proceskostenveroordeling, en ga zo maar door; dat kan vele duizenden euro's verschil maken in jouw voordeel)
  • ook geschillen in het buitenland zijn gedekt (het dekkingsgebied verschilt per verzekering, maar is bijna altijd veel uitgebreider dan bij de gesubsidieerde rechtsbijstand, die alleen "in Nederland gelegen rechtsbelangen" dekt )
  • er is geen resultaatsbeoordeling, dus als de zaak goed afloopt hoef je niet achteraf alsnog jouw eigen advocaat te betalen (alweer een voordeel van duizenden euro's)

Wij zullen hier geen conclusie trekken. Jij weet beter dan wij of een rechtsbijstandverzekering voor jou een zinnige uitgaaf is.
Probeer te bedenken hoe vaak jij rechtsbijstand nodig gaat hebben (en dat hangt meer af van jouw psychische gesteldheid dan van externe omstandigheden: mensen met een kort lontje hebben vaak een advocaat nodig).
En het verleden is een goede voorspeller voor de toekomst. Sommige mensen zien nooit in hun leven een advocaat, en andere mensen ieder jaar.

Wat is een goede rechtsbijstandverzekering

Op Rechtsbijstandverzekeringvergelijken.nl vind je meer informatie over goede rechtsbijstandverzekeringen.

Kwaliteit rechthulp

De kracht van het systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand is de kwaliteit. Daarom nog wat losse opmerkingen over de kwaliteit van rechtsbijstandverzekeringen.

Bij de verzekeringen van rechtsbijstand wordt de rechtshulp verleend door juristen en advocaten in dienst van stichtingen, welke stichtingen dan weer een contract hebben met de verzekeraar.
Er bestaat geen fatsoenlijke geschillenregeling, er is geen tuchtrecht voor de juristen, en er is geen externe controle van kwaliteit.
Dat wil niet zeggen dat de rechtshulp van de verzekeringen slecht is, maar het zou natuurlijk veel beter zijn als er, net als bij onafhankelijke advocaten, meer waarborgen zouden zijn voor de consument.
Er zal een zekere spanning bestaan tussen kwaliteit en winst. Hoe minder tijd er per zaak besteed wordt, hoe minder de rechtshulp kost, hoe groter de winst voor de verzekeraar.
(In theorie is dit geregeld, door de scheiding van verzekeraar en de stichting die de rechtsbijstand geeft, maar in de praktijk is het natuurlijk de vraag wat de verzekeraar gaat doen met een stichting die heel veel tijd (en dus geld) aan het verlenen van rechtshulp besteedt.)

In het gesubsidieerde systeem van rechtsbijstand speelt overigens voor een deel hetzelfde probleem. De pro deo advocaat krijgt bijna altijd een vast bedrag per zaak en heeft er dus ook belang bij om zo min mogelijk tijd aan de zaak te besteden.
Voordeel is wel dat de klant, anders dan bij de verzekeraars, zelf de advocaat kan uitkiezen, en de advocatuur kent bovendien wel een geschillenregeling, tuchtrecht en een goed toezicht op kwaliteit.

De verzekeraars hebben beloofd om in 2012 meer te gaan doen aan kwaliteitscontrole en aan het inzichtelijk maken van hun kwaliteit. Wat ons betreft: hoe sneller hoe liever.


Veel gestelde vragen

Wat is een pro deo advocaat?

Vroeger was een pro deo advocaat een advocaat die jou niets in rekening bracht (zie ook onze pagina Geschiedenis ). Tegenwoordig moet jij een eigen bijdrage betalen, dus echt pro deo (=gratis) bestaat niet meer. Maar de namen "pro deo advocaat" en "advocaat van onvermogen" worden nog steeds veel gebruikt, en kortheidshalve doen wij dat hier ook.

Wat is een toevoeging?

Een toevoeging is de beslissing waarin wordt bepaald dat jij recht hebt op gesubsidieerde rechtsbijstand, dus dat jij recht hebt op een pro deo advocaat (of een mediator).

Wat is een lichte adviestoevoeging (LAT)?

Soms is het van te voren al duidelijk dat er voor een bepaald juridisch probleem geen uitgebreide, langdurige, rechtsbijstand nodig is, en dat volstaan kan worden met een goed advies. Je krijgt dan een zogenaamde "lichte adviestoevoeging", die goed is voor een tijdsbesteding door de advocaat van maximaal drie uren.
Je betaalt een lagere eigen bijdrage dan voor een gewone toevoeging (zie onze pagina Eigen bijdrage).

Wie kan een toevoeging aanvragen?

De advocaat (of mediator) vraagt die toevoeging namens jou aan. Je hoeft daar zelf dus niets voor te doen.
Het Juridisch Loket geeft zelf geen toevoegingen af, maar kan jou wel naar een advocaat, notaris of mediator verwijzen. (Met een schriftelijke verwijzing van het juridisch loket, heb je recht op een korting op de eigen bijdrage.)

Wat is het juridisch loket?

Dat is de (overheids)organisatie bij wie iedereen terecht kan voor gratis juridisch advies en/of voor doorverwijziging naar een (pro deo) advocaat. Je kunt ook rechtstreeks naar een pro deo advocaat gaan, maar doe je het via het juridisch loket, dan krijg je korting op de eigen bijdrage. Je bereikt het juridisch loket via hun website Juridisch loket of per telefoon: 0900-8020 ( 25 ct per minuut).

Wat is de Raad voor rechtsbijstand?

Dat is de instantie die beoordeelt of jij recht hebt op een toevoeging of niet. Je zult niet vaak zelf iets met de Raad voor rechtsbijstand te maken krijgen, maar ze hebben een interessante website: Raad voor rechtsbijstand.

Hoe vind je een goede advocaat?

Adviezen, tips en trucs om een goede advocaat te vinden zijn verzameld op onze zusterwebsite Advocaatkeus. Alle gespecialiseerde advocaten vind je op Advocatenspecialist. Of iemand advocaat is of niet, kun je zien bij de Orde van Advocaten. Of een advocaat ook als pro deo advocaat werkt, kun je nakijken op Raad voor rechtsbijstand (advocaat zoeken).

Inkomen, vermogen, eigen bijdrage

Zie de pagina Inkomens- en vermogensgrenzen en de pagina Eigen bijdrage.


Over deze website

contact - voorwaarden gebruik website - cookies - kleine letters