Voorwaarden gebruik website, cookies, contact

pro deo advocaat, advocaat van onvermogen, toevoegingsadvocaat, gesubsideerde rechtsbijstand


Lastig om goede pro deo advocaat te vinden? Nee, dat is een 1, 2, 3-tje!!

Logo NAB
Bij de NAB zijn ruim 175 advocaten, juristen en mediaters aangesloten.
1.
Bel de juridische helpdesk van de NAB: 085-7608012 (werkdagen van 9.00 - 17.15, normale belkosten). Of gebruik het contactformulier op onze zusterwebsite en je wordt teruggebeld.
2.
Je legt uit wat jouw juridische probleem is. Samen met jou wordt gekeken of het probleem misschien gelijk met een eenvoudig (gratis!) advies kan worden opgelost of dat er echt een advocaat nodig is.
3.
Is er een advocaat nodig, dan zorgt de helpdesk ervoor dat je op een gemakkelijke manier in contact komt met een goede advocaat bij jou in de buurt, die gespecialiseerd is op het betreffende gebied.
Klaar! Dat is alles. Bellen of invullen verplicht jou tot niets en is gratis. De advocaten die meedoen aan dit systeem dragen de kosten van deze telefonische helpdesk.

Voorwaarden gebruik website, cookies, contact


Verantwoordelijke voor deze website, voorwaarden gebruik

Deze website is geschreven door mr. B.A.W. Vollebregt, oud-advocaat te Breda.
Alles wat hier geschreven is, is zijn opinie en dus niet noodzakelijkerwijs een feit of een zekerheid.

Natuurlijk is geprobeerd alleen juiste informatie te verschaffen, maar iedere aansprakelijkheid hiervoor wordt uitgesloten.
Door het gebruik van deze website ga jij daarmee akkoord.

Privacy-beleid en cookies

Zelf verzamelen wij geen gegevens van bezoekers, zoals namen, adressen en dergelijke.

Zoals vrijwel alle websites, maken wij gebruik van statistiekprogramma's, waarmee wij zaken kunnen controleren als het aantal bezoekers per pagina, uit welke stad die bezoekers komen, of zij via een andere website zijn gekomen, enzovoorts.

Onze statistiek programma's (Statcounter en Google Analytics) gebruiken cookies om te kunnen controleren hoeveel pagina's er door één en dezelfde bezoeker worden bekeken. Wij hebben geprobeerd om alles zo in te stellen dat er geen hinderlijke cookies worden geplaatst die jou over het hele internet volgen.

Citeren en overnemen

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming teksten van deze website geheel of gedeeltelijk over te nemen of te gebruiken.
Het maken van links naar pagina's op deze website is toegestaan.
Verder is het toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming eenmalig te citeren, tot maximaal 50 woorden, mits met bronvermelding (www.prodeoadvocaatvanonvermogen.nl) en, indien het electronische media betreft, met plaatsing van een link naar de hoofdpagina van deze website (zonder "nofollow"!).

Onafhankelijkheid, advertenties, telefonische helpdesks

Schrijver en makers van deze website worden niet betaald om (wel of niet) bepaalde teksten te schrijven. Zij schrijven wat zij willen. In die zin zijn zij onafhankelijk.
De inkomsten van deze website komen van de juridische helpdesks die de bezoeker helpen bij het vinden van een pro deo advocaat.
Die helpdesks zijn onafhankelijke (commerciële) organisaties die geheel los staan van deze website. Zij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website en de website is niet verantwoordelijk voor de (kwaliteit van de) verwijzing of het juridisch advies (als dat door de helpdesk wordt gegeven).
De helpdesks worden gefinancierd door de advocaten die er bij zijn aangesloten.

Contact

Contact over de inhoud van deze website graag uitsluitend via email: baliedata *** gmail.com (de drie sterretjes vervangen door @).
Wij hebben niet de mogelijkheden om individueel juridisch advies te geven. Neem daarvoor contact op met het Juridisch Loket: 0900-8020 (10ct per minuut).


Veel gestelde vragen

Wat is een pro deo advocaat?

Vroeger was een pro deo advocaat een advocaat die jou niets in rekening bracht (zie ook onze pagina Geschiedenis ). Tegenwoordig moet jij een eigen bijdrage betalen, dus echt pro deo (=gratis) bestaat niet meer. Maar de namen "pro deo advocaat" en "advocaat van onvermogen" worden nog steeds veel gebruikt, en kortheidshalve doen wij dat hier ook.

Wat is een toevoeging?

Een toevoeging is de beslissing waarin wordt bepaald dat jij recht hebt op gesubsidieerde rechtsbijstand, dus dat jij recht hebt op een pro deo advocaat (of een mediator).

Wat is een lichte adviestoevoeging (LAT)?

Soms is het van te voren al duidelijk dat er voor een bepaald juridisch probleem geen uitgebreide, langdurige, rechtsbijstand nodig is, en dat volstaan kan worden met een goed advies. Je krijgt dan een zogenaamde "lichte adviestoevoeging", die goed is voor een tijdsbesteding door de advocaat van maximaal drie uren.
Je betaalt een lagere eigen bijdrage dan voor een gewone toevoeging (zie onze pagina Eigen bijdrage).

Wie kan een toevoeging aanvragen?

De advocaat (of mediator) vraagt die toevoeging namens jou aan. Je hoeft daar zelf dus niets voor te doen.
Het Juridisch Loket geeft zelf geen toevoegingen af, maar kan jou wel naar een advocaat, notaris of mediator verwijzen. (Met een schriftelijke verwijzing van het juridisch loket, heb je recht op een korting op de eigen bijdrage.)

Wat is het juridisch loket?

Dat is de (overheids)organisatie bij wie iedereen terecht kan voor gratis juridisch advies en/of voor doorverwijziging naar een (pro deo) advocaat. Je kunt ook rechtstreeks naar een pro deo advocaat gaan, maar doe je het via het juridisch loket, dan krijg je korting op de eigen bijdrage. Je bereikt het juridisch loket via hun website Juridisch loket of per telefoon: 0900-8020 ( 25 ct per minuut).

Wat is de Raad voor rechtsbijstand?

Dat is de instantie die beoordeelt of jij recht hebt op een toevoeging of niet. Je zult niet vaak zelf iets met de Raad voor rechtsbijstand te maken krijgen, maar ze hebben een interessante website: Raad voor rechtsbijstand.

Hoe vind je een goede pro-deo-advocaat?

Bel met de Juridische Helpdesk van de NAB (085-7608012). En je krijgt gratis een eerste telefonisch advies. Als dat nodig is, zoeken zij een goede pro-deo-advocaat in jouw buurt.
Of bel met het Juridisch Loket (zie een eerder blokje).
Wil je zelf gaan zoeken: adviezen, tips en trucs om een goede advocaat te vinden zijn verzameld op onze zusterwebsite Advocaatkeus. Alle gespecialiseerde advocaten vind je op Advocatenspecialist. Of iemand advocaat is of niet, kun je zien bij de Orde van Advocaten. Of een advocaat ook als pro deo advocaat werkt, kun je nakijken op Raad voor rechtsbijstand (advocaat zoeken).

Inkomen, vermogen, eigen bijdrage

Zie de pagina Inkomens- en vermogensgrenzen en de pagina Eigen bijdrage.