Eigen kosten bij pro deo advocaat

pro deo advocaat, advocaat van onvermogen, toevoegingsadvocaat, gesubsideerde rechtsbijstand


Lastig om goede pro deo advocaat te vinden? Nee, dat is een 1, 2, 3-tje!!

Logo NAB
Bij de NAB zijn ruim 175 advocaten, juristen en mediaters aangesloten.
1.
Bel de juridische helpdesk van de NAB: 085-7608012 (werkdagen van 9.00 - 17.15, normale belkosten). Of gebruik het contactformulier op onze zusterwebsite en je wordt teruggebeld.
2.
Je legt uit wat jouw juridische probleem is. Samen met jou wordt gekeken of het probleem misschien gelijk met een eenvoudig (gratis!) advies kan worden opgelost of dat er echt een advocaat nodig is.
3.
Is er een advocaat nodig, dan zorgt de helpdesk ervoor dat je op een gemakkelijke manier in contact komt met een goede advocaat bij jou in de buurt, die gespecialiseerd is op het betreffende gebied.
Klaar! Dat is alles. Bellen of invullen verplicht jou tot niets en is gratis. De advocaten die meedoen aan dit systeem dragen de kosten van deze telefonische helpdesk.

Eigen kosten bij pro deo advocaat


Wat krijg je vergoed?

Aan jouw advocaat zelf heb je, behalve de eigen bijdrage, geen verdere kosten. Die kosten worden volledig door de overheid vergoed. Jouw pro deo advocaat mag aan jou dus ook geen telefoonkosten, reiskosten of andere kantoorkosten in rekening brengen.
Hetzelfde geldt als je een toevoeging hebt gekregen voor mediation. Ook de mediator mag niets extra in rekening brengen.

Verder vergoedt de overheid een deel van het griffierecht als het tot een procedure komt. (Griffierecht is het bedrag dat aan de rechtbank (of andere gerechtelijke instantie) betaald moet worden om een zaak aanhangig te maken.)

In letselschade-kwesties is er een subsidie van maximaal € 200 voor een medisch haalbaarheidsonderzoek. Verder kan in letselschadezaken tot een bedrag van € 3.000 geleend worden voor een meer uitgebreid deskundigenonderzoek. Let op: Als jouw pro deo advocaat een hoop geld voor jou heeft binnengehaald, loop je het risico dat de subsidie voor de advocaatkosten achteraf wordt ingetrokken. Je moet dan alsnog jouw advocaat betalen. Zie verder onze pagina Terugbetalen bij winst.

En wat blijft er voor jouw eigen rekening?

Helaas zijn er een hoop kosten die voor jouw eigen rekening blijven, vooral als het tot een procedure komt.

Op de eerste plaats moet je een deel van het "griffierecht" zelf betalen. Verder zijn er soms kosten van getuigen of deskundigen, die voor jouw eigen rekening kunnen komen.
De belangrijkste post is echter de "proceskostenveroordeling" die jij aan de tegenpartij moet betalen als jij de zaak verliest. Zo'n proceskostenveroordeling kan oplopen tot vele duizenden euro's.
In bepaalde zaken (zoals familiezaken en uitkeringskwesties) is er normaal gesproken geen kostenveroordeling, maar in geschillen over huur, arbeid, geld, enzovoorts bijna altijd wél.
Laat je goed informeren over de risico's door jouw pro deo advocaat.

Alternatief: rechtsbijstandverzekering

Voordeel van een rechtsbijstandverzekering is dat álle kosten vergoed worden, ook die van grifferechten en eventuele proceskosten.
Denk jij dat je een groot risico loopt om in procedures verzeild te raken, dan kan het zinnig zijn om over zo'n verzekering te denken.
Over de voor- en nadelen van een rechtsbijstandverzekering lees je meer op onze pagina Rechtsbijstandverzekering.


Veel gestelde vragen

Wat is een pro deo advocaat?

Vroeger was een pro deo advocaat een advocaat die jou niets in rekening bracht (zie ook onze pagina Geschiedenis ). Tegenwoordig moet jij een eigen bijdrage betalen, dus echt pro deo (=gratis) bestaat niet meer. Maar de namen "pro deo advocaat" en "advocaat van onvermogen" worden nog steeds veel gebruikt, en kortheidshalve doen wij dat hier ook.

Wat is een toevoeging?

Een toevoeging is de beslissing waarin wordt bepaald dat jij recht hebt op gesubsidieerde rechtsbijstand, dus dat jij recht hebt op een pro deo advocaat (of een mediator).

Wat is een lichte adviestoevoeging (LAT)?

Soms is het van te voren al duidelijk dat er voor een bepaald juridisch probleem geen uitgebreide, langdurige, rechtsbijstand nodig is, en dat volstaan kan worden met een goed advies. Je krijgt dan een zogenaamde "lichte adviestoevoeging", die goed is voor een tijdsbesteding door de advocaat van maximaal drie uren.
Je betaalt een lagere eigen bijdrage dan voor een gewone toevoeging (zie onze pagina Eigen bijdrage).

Wie kan een toevoeging aanvragen?

De advocaat (of mediator) vraagt die toevoeging namens jou aan. Je hoeft daar zelf dus niets voor te doen.
Het Juridisch Loket geeft zelf geen toevoegingen af, maar kan jou wel naar een advocaat, notaris of mediator verwijzen. (Met een schriftelijke verwijzing van het juridisch loket, heb je recht op een korting op de eigen bijdrage.)

Wat is het juridisch loket?

Dat is de (overheids)organisatie bij wie iedereen terecht kan voor gratis juridisch advies en/of voor doorverwijziging naar een (pro deo) advocaat. Je kunt ook rechtstreeks naar een pro deo advocaat gaan, maar doe je het via het juridisch loket, dan krijg je korting op de eigen bijdrage. Je bereikt het juridisch loket via hun website Juridisch loket of per telefoon: 0900-8020 ( 25 ct per minuut).

Wat is de Raad voor rechtsbijstand?

Dat is de instantie die beoordeelt of jij recht hebt op een toevoeging of niet. Je zult niet vaak zelf iets met de Raad voor rechtsbijstand te maken krijgen, maar ze hebben een interessante website: Raad voor rechtsbijstand.

Hoe vind je een goede pro-deo-advocaat?

Bel met de Juridische Helpdesk van de NAB (085-7608012). En je krijgt gratis een eerste telefonisch advies. Als dat nodig is, zoeken zij een goede pro-deo-advocaat in jouw buurt.
Of bel met het Juridisch Loket (zie een eerder blokje).
Wil je zelf gaan zoeken: adviezen, tips en trucs om een goede advocaat te vinden zijn verzameld op onze zusterwebsite Advocaatkeus. Alle gespecialiseerde advocaten vind je op Advocatenspecialist. Of iemand advocaat is of niet, kun je zien bij de Orde van Advocaten. Of een advocaat ook als pro deo advocaat werkt, kun je nakijken op Raad voor rechtsbijstand (advocaat zoeken).

Inkomen, vermogen, eigen bijdrage

Zie de pagina Inkomens- en vermogensgrenzen en de pagina Eigen bijdrage.


Over deze website

contact - voorwaarden gebruik website - cookies - kleine letters