Inkomens- en vermogensgrenzen pro deo advocaat

pro deo advocaat, advocaat van onvermogen, toevoegingsadvocaat, gesubsideerde rechtsbijstand


Lastig om goede pro deo advocaat te vinden? Nee, dat is een 1, 2, 3-tje!!

Logo NAB
Bij de NAB zijn ruim 175 advocaten, juristen en mediaters aangesloten.
1.
Bel de juridische helpdesk van de NAB: 085-7608012 (werkdagen van 9.00 - 17.15, normale belkosten). Of gebruik het contactformulier op onze zusterwebsite en je wordt teruggebeld.
2.
Je legt uit wat jouw juridische probleem is. Samen met jou wordt gekeken of het probleem misschien gelijk met een eenvoudig (gratis!) advies kan worden opgelost of dat er echt een advocaat nodig is.
3.
Is er een advocaat nodig, dan zorgt de helpdesk ervoor dat je op een gemakkelijke manier in contact komt met een goede advocaat bij jou in de buurt, die gespecialiseerd is op het betreffende gebied.
Klaar! Dat is alles. Bellen of invullen verplicht jou tot niets en is gratis. De advocaten die meedoen aan dit systeem dragen de kosten van deze telefonische helpdesk.

Inkomens- en vermogensgrenzen pro deo advocaat


Alleenstaanden, grenzen gesubsidieerde rechtbijstand

Er wordt aangesloten bij de definities en de berekening van de Belastingdienst. In 2022 wordt gekeken naar jouw inkomen en vermogen van 2 jaar geleden, dus van 2020. (Zie hieronder ook: verlegging peiljaar)

Was jouw fiscaal jaarinkomen in 2020 hoger dan € 29.400, dan heb je geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand.
Jouw fiscaal jaarinkomen vind je terug op jouw belastingaanslag.
Heb je geen aangifte gedaan, dan wordt uitgegaan van het belastbaar inkomen.

Was jouw vermogen in 2020 (het peiljaar, twee jaar terug) hoger dan € 30.846, dan heb je geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand.
Voor de vermogensgrens wordt gekeken naar het zogenaamde "heffingsvrije vermogen". Dat is het vermogen dat je mag hebben zonder er belasting over te betalen in box 3. Voor alleenstaanden ligt dit bedrag op € 30.846. Vroeger was er nog een ouderentoeslag op dit bedrag, maar die toeslag is in 2016 afgeschaft. (Zie voor de precieze berekening van het vermogen en de ouderentoeslag de Belastingdienst).

Als je er niet uitkomt, bel met het juridisch loket (zie onze pagina Juridisch loket)

Dit zijn de normen voor: 2022.

Niet alleenstaanden (gehuwden, samenwonenden, eenoudergezinnen), grenzen gesubsidieerde rechtbijstand

Was jullie fiscaal jaarinkomen in 2020 hoger dan € 41.600, dan heb je geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand.

Was jullie vermogen in 2020 hoger dan het heffingvrije vermogen, dan heb je geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand.
Het heffingvrije vermogen is € 30.846 per volwassene (dus  61.692 bij twee volwassenen). (Zie voor de precieze berekening van het vermogen en de ouderentoeslag de website van de Belastingdienst).

Als je er niet uitkomt, bel met het juridisch loket (zie onze pagina Juridisch loket)

Dit zijn de normen voor: 2022.

Peiljaar 2020, verlegging peiljaar

In 2022 is het uitgangspunt jouw inkomen en vermogen in 2020. Alleen als jouw inkomen fors is gedaald (meer dan 15%), of als jouw inkomen pas sinds kort onder de maximumgrens terecht is gekomen, is het mogelijk om van het lagere inkomen uit te gaan.
Je moet dan een "verzoek tot verlegging peiljaar" doen.

Verdere toelichting en de nodige formulieren voor een verlegging peiljaar, vind je bij de Raad voor rechtsbijstand.

Dit zijn de normen voor: 2022.

Echtscheiding

Bij echtscheiding is er een bijzondere situatie omdat dan meestal, vooruitlopend op de echtscheiding, het inkomen en vermogen op één of andere manier wordt gesplitst.
Daar wordt rekening mee gehouden: zijn er geen kinderen, dan wordt ieder beoordeeld als alleenstaande. Zijn er wel kinderen, dan wordt de ouder bij wie de kinderen verblijven beoordeeld als eenoudergezin.
Ben je kostwinner en draag jij 100% van de lasten omdat jouw partner geen inkomsten heeft, dan kun je vragen om toch als gehuwden te worden beoordeeld.

Eigen bijdrage

De hoogte van de eigen bijdrage die je moet betalen, hangt af van jouw inkomen. Zie hierover verder onze pagina Eigen bijdrage


Veel gestelde vragen

Wat is een pro deo advocaat?

Vroeger was een pro deo advocaat een advocaat die jou niets in rekening bracht (zie ook onze pagina Geschiedenis ). Tegenwoordig moet jij een eigen bijdrage betalen, dus echt pro deo (=gratis) bestaat niet meer. Maar de namen "pro deo advocaat" en "advocaat van onvermogen" worden nog steeds veel gebruikt, en kortheidshalve doen wij dat hier ook.

Wat is een toevoeging?

Een toevoeging is de beslissing waarin wordt bepaald dat jij recht hebt op gesubsidieerde rechtsbijstand, dus dat jij recht hebt op een pro deo advocaat (of een mediator).

Wat is een lichte adviestoevoeging (LAT)?

Soms is het van te voren al duidelijk dat er voor een bepaald juridisch probleem geen uitgebreide, langdurige, rechtsbijstand nodig is, en dat volstaan kan worden met een goed advies. Je krijgt dan een zogenaamde "lichte adviestoevoeging", die goed is voor een tijdsbesteding door de advocaat van maximaal drie uren.
Je betaalt een lagere eigen bijdrage dan voor een gewone toevoeging (zie onze pagina Eigen bijdrage).

Wie kan een toevoeging aanvragen?

De advocaat (of mediator) vraagt die toevoeging namens jou aan. Je hoeft daar zelf dus niets voor te doen.
Het Juridisch Loket geeft zelf geen toevoegingen af, maar kan jou wel naar een advocaat, notaris of mediator verwijzen. (Met een schriftelijke verwijzing van het juridisch loket, heb je recht op een korting op de eigen bijdrage.)

Wat is het juridisch loket?

Dat is de (overheids)organisatie bij wie iedereen terecht kan voor gratis juridisch advies en/of voor doorverwijziging naar een (pro deo) advocaat. Je kunt ook rechtstreeks naar een pro deo advocaat gaan, maar doe je het via het juridisch loket, dan krijg je korting op de eigen bijdrage. Je bereikt het juridisch loket via hun website Juridisch loket of per telefoon: 0900-8020 ( 25 ct per minuut).

Wat is de Raad voor rechtsbijstand?

Dat is de instantie die beoordeelt of jij recht hebt op een toevoeging of niet. Je zult niet vaak zelf iets met de Raad voor rechtsbijstand te maken krijgen, maar ze hebben een interessante website: Raad voor rechtsbijstand.

Hoe vind je een goede pro-deo-advocaat?

Bel met de Juridische Helpdesk van de NAB (085-7608012). En je krijgt gratis een eerste telefonisch advies. Als dat nodig is, zoeken zij een goede pro-deo-advocaat in jouw buurt.
Of bel met het Juridisch Loket (zie een eerder blokje).
Wil je zelf gaan zoeken: adviezen, tips en trucs om een goede advocaat te vinden zijn verzameld op onze zusterwebsite Advocaatkeus. Alle gespecialiseerde advocaten vind je op Advocatenspecialist. Of iemand advocaat is of niet, kun je zien bij de Orde van Advocaten. Of een advocaat ook als pro deo advocaat werkt, kun je nakijken op Raad voor rechtsbijstand (advocaat zoeken).

Inkomen, vermogen, eigen bijdrage

Zie de pagina Inkomens- en vermogensgrenzen en de pagina Eigen bijdrage.


Over deze website

contact - voorwaarden gebruik website - cookies - kleine letters