Inkomens- en vermogensgrenzen pro deo advocaat

pro deo advocaat, advocaat van onvermogen, toevoegingsadvocaat, gesubsideerde rechtsbijstand


NIEUW! Wij helpen je om een goede pro deo advocaat te vinden. Bel nu!

RechtsgebiedBel ma/vr 9.00-17.00:
FAMILIERECHT085-7608012
ARBEIDSRECHT085-7608012
HUURRECHT085-7608012
ANDERE KWESTIES085-7608012
Hoe werkt dit? Veel advocaten werken met een zogenaamde telefonische helpdesk. Bij die helpdesk werken juristen en andere deskundigen. Die bekijken, in gesprek met jou, op de eerste plaats of je echt wel een advocaat nodig hebt.
Is dat het geval, dan zullen ze jou één of meer advocaten aanbevelen met een kantoor in jouw buurt en jou, als je dat wilt, gelijk in contact brengen met de advocaat die jij kiest.
Is de conclusie dat je (nog) geen advocaat nodig hebt, dan krijg je uitleg over de stappen die jij zelf nog kunt zetten voordat je een advocaat moet inschakelen.
De kosten van deze telefonische helpdesk worden betaald door de advocaten die meedoen. Het kost jou dus niets (behalve dan de belkosten: normaal tarief).
Als je belt met het nummer hierboven (085-7608012), dan krijg je de Juridische Helpdesk NAB (Nationale AdviesBalie) aan de lijn, die jou helpt met het vinden van een advocaat.

Alleenstaanden, grenzen gesubsidieerde rechtbijstand

Er wordt aangesloten bij de definities en de berekening van de Belastingdienst. In 2015 wordt gekeken naar jouw inkomen en vermogen van 2 jaar geleden, dus van 2013. (Zie hieronder ook: verlegging peiljaar)

Was jouw fiscaal jaarinkomen in 2013 hoger dan € 25.800, dan heb je geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand.
Jouw fiscaal jaarinkomen vind je terug op jouw belastingaanslag.
Heb je geen aangifte gedaan, dan wordt uitgegaan van het belastbaar inkomen.

Was jouw vermogen in 2013 hoger dan € 21.139 (+ eventuele ouderentoeslag), dan heb je geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand.
Voor de vermogensgrens wordt gekeken naar het zogenaamde "heffingsvrije vermogen". Dat is het vermogen dat je mag hebben zonder er belasting over te betalen in box 3. Voor alleenstaanden ligt dit bedrag op € 21.139. Alleenstaanden ouder dan 65 mogen dit bedrag nog verhogen met een ouderentoeslag. (Zie voor de precieze berekening van het vermogen en de ouderentoeslag de Belastingdienst).

Als je er niet uitkomt, bel met het juridisch loket (zie onze pagina Juridisch loket)

Dit zijn de normen voor: 2015.

Niet alleenstaanden (gehuwden, samenwonenden, eenoudergezinnen), grenzen gesubsidieerde rechtbijstand

Was jullie fiscaal jaarinkomen in 2013 hoger dan € 36.400, dan heb je geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand.

Was jullie vermogen in 2013 hoger dan het heffingvrije vermogen, dan heb je geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand.
Het heffingvrije vermogen is € 21.139 per volwassene + eventuele oudertoeslag(en). (Zie voor de precieze berekening van het vermogen en de ouderentoeslag de website van de Belastingdienst).

Als je er niet uitkomt, bel met het juridisch loket (zie onze pagina Juridisch loket)

Dit zijn de normen voor: 2015.

Peiljaar 2013, verlegging peiljaar

Uitgangspunt is jouw inkomen en vermogen in 2013. Alleen als jouw inkomen fors is gedaald (meer dan 15%), of als jouw inkomen pas sinds kort onder de maximumgrens terecht is gekomen, is het mogelijk om van het lagere inkomen uit te gaan.
Je moet dan een "verzoek tot verlegging peiljaar" doen.

Verdere toelichting en de nodige formulieren voor een verlegging peiljaar, vind je bij de Raad voor rechtsbijstand.

Dit zijn de normen voor: 2015.

Echtscheiding

Bij echtscheiding is er een bijzondere situatie omdat dan meestal, vooruitlopend op de echtscheiding, het inkomen en vermogen op één of andere manier wordt gesplitst.
Daar wordt rekening mee gehouden: zijn er geen kinderen, dan wordt ieder beoordeeld als alleenstaande. Zijn er wel kinderen, dan wordt de ouder bij wie de kinderen verblijven beoordeeld als eenoudergezin.
Ben je kostwinner en draag jij 100% van de lasten omdat jouw partner geen inkomsten heeft, dan kun je vragen om toch als gehuwden te worden beoordeeld.

Eigen bijdrage

De hoogte van de eigen bijdrage die je moet betalen, hangt af van jouw inkomen. Zie hierover verder onze pagina Eigen bijdrage


Veel gestelde vragen

Wat is een pro deo advocaat?

Vroeger was een pro deo advocaat een advocaat die jou niets in rekening bracht (zie ook onze pagina Geschiedenis ). Tegenwoordig moet jij een eigen bijdrage betalen, dus echt pro deo (=gratis) bestaat niet meer. Maar de namen "pro deo advocaat" en "advocaat van onvermogen" worden nog steeds veel gebruikt, en kortheidshalve doen wij dat hier ook.

Wat is een toevoeging?

Een toevoeging is de beslissing waarin wordt bepaald dat jij recht hebt op gesubsidieerde rechtsbijstand, dus dat jij recht hebt op een pro deo advocaat (of een mediator).

Wat is een lichte adviestoevoeging (LAT)?

Soms is het van te voren al duidelijk dat er voor een bepaald juridisch probleem geen uitgebreide, langdurige, rechtsbijstand nodig is, en dat volstaan kan worden met een goed advies. Je krijgt dan een zogenaamde "lichte adviestoevoeging", die goed is voor een tijdsbesteding door de advocaat van maximaal drie uren.
Je betaalt een lagere eigen bijdrage dan voor een gewone toevoeging (zie onze pagina Eigen bijdrage).

Wie kan een toevoeging aanvragen?

De advocaat (of mediator) vraagt die toevoeging namens jou aan. Je hoeft daar zelf dus niets voor te doen.
Het Juridisch Loket geeft zelf geen toevoegingen af, maar kan jou wel naar een advocaat, notaris of mediator verwijzen. (Met een schriftelijke verwijzing van het juridisch loket, heb je recht op een korting op de eigen bijdrage.)

Wat is het juridisch loket?

Dat is de (overheids)organisatie bij wie iedereen terecht kan voor gratis juridisch advies en/of voor doorverwijziging naar een (pro deo) advocaat. Je kunt ook rechtstreeks naar een pro deo advocaat gaan, maar doe je het via het juridisch loket, dan krijg je korting op de eigen bijdrage. Je bereikt het juridisch loket via hun website Juridisch loket of per telefoon: 0900-8020 ( 25 ct per minuut).

Wat is de Raad voor rechtsbijstand?

Dat is de instantie die beoordeelt of jij recht hebt op een toevoeging of niet. Je zult niet vaak zelf iets met de Raad voor rechtsbijstand te maken krijgen, maar ze hebben een interessante website: Raad voor rechtsbijstand.

Hoe vind je een goede advocaat?

Adviezen, tips en trucs om een goede advocaat te vinden zijn verzameld op onze zusterwebsite Advocaatkeus. Alle gespecialiseerde advocaten vind je op Advocatenspecialist. Of iemand advocaat is of niet, kun je zien bij de Orde van Advocaten. Of een advocaat ook als pro deo advocaat werkt, kun je nakijken op Raad voor rechtsbijstand (advocaat zoeken).

Inkomen, vermogen, eigen bijdrage

Zie de pagina Inkomens- en vermogensgrenzen en de pagina Eigen bijdrage.


Over deze website

contact - voorwaarden gebruik website - cookies - kleine letters