Eigen bijdrage voor gesubsidieerde rechtsbijstand van pro deo advocaat

pro deo advocaat, advocaat van onvermogen, toevoegingsadvocaat, gesubsideerde rechtsbijstand


Lastig om goede pro deo advocaat te vinden? Nee, dat is een 1, 2, 3-tje!!

Logo NAB
Bij de NAB zijn ruim 175 advocaten, juristen en mediaters aangesloten.
1.
Bel de juridische helpdesk van de NAB: 085-7608012 (werkdagen van 9.00 - 17.15, normale belkosten). Of gebruik het contactformulier op onze zusterwebsite en je wordt teruggebeld.
2.
Je legt uit wat jouw juridische probleem is. Samen met jou wordt gekeken of het probleem misschien gelijk met een eenvoudig (gratis!) advies kan worden opgelost of dat er echt een advocaat nodig is.
3.
Is er een advocaat nodig, dan zorgt de helpdesk ervoor dat je op een gemakkelijke manier in contact komt met een goede advocaat bij jou in de buurt, die gespecialiseerd is op het betreffende gebied.
Klaar! Dat is alles. Bellen of invullen verplicht jou tot niets en is gratis. De advocaten die meedoen aan dit systeem dragen de kosten van deze telefonische helpdesk.

Eigen bijdrage voor gesubsidieerde rechtsbijstand van pro deo advocaat


Eigen bijdrage

De hoogte van de eigen bijdrage hangt op de eerste plaats af van jouw fiscaal jaarinkomen in het peiljaar.
Het peiljaar is twee jaar geleden.
Jouw fiscaal jaarinkomen vind je terug op jouw belastingaanslag. Het fiscaal jaarinkomen is het gezamenlijke bedrag van het inkomen uit werk en woning (box 1), het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en het belastbare inkomen uit sparen en beleggen (box 3).

Verder hangt de hoogte van de eigen bijdrage af van het soort rechtsbijstand dat je wilt hebben:
- een "gewone toevoeging" (normale, uitgebreide, rechtsbijstand)
- een "lichte adviestoevoeging" (kortdurende rechtsbijstand, maximaal 3 uren)
- gewone mediation (bemiddeling; 4 uur of meer)
- korte mediation (bemiddeling; korter dan 4 uur).
- voor familierecht (echtscheiding, alimentatie, enzovoorts) gelden speciale (hogere) eigen bijdragen

Eigen bijdrage (voor iets anders dan familierecht)

Alleenstaand

Normen 2022

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar

Eigen Bijdrage

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar

t/m € 20.900

€ 214

t/m € 29.000

€ 20.901 - € 21.600

€ 394

€ 29.001 - € 30.100

€ 21.601 - € 22.900

€ 563

€ 30.101 - € 31.500

€ 22.901 - € 24.800

€ 733

€ 31.501 - € 35.200

€ 24.801 - € 29.400

€ 901

€ 35.201 - € 41.600

Boven de € 29.400

Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 41.600

Eigen bijdrage familierecht: echtscheiding, alimentatie, enzovoorts

Alleenstaand

Normen 2015

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar

Eigen Bijdrage

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar

t/m € 20.900

€ 373

t/m € 29.000

€ 20.901 - € 21.600

€ 451

€ 29.001 - € 30.100

€ 21.601 - € 22.900

€ 620

€ 30.101 - € 31.500

€ 22.901 - € 24.800

€ 789

€ 31.501 - € 35.200

€ 24.801 - € 29.400

€ 931

€ 35.201 - € 41.600

Boven de € 29.400

Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 41.600

Eigen bijdrage voor lichte adviestoevoeging (niet voor familierecht)

Alleenstaand

Eigen bijdrage

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

€ 21.600 en lager

€ 84

€ 30.100 en lager

€ 21.601 t/m € 29.400

€ 141

€ 30.101 t/m € 41.600

Boven de € 29.400

Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 41.600

Eigen bijdrage voor lichte adviestoevoeging (familierecht)

Alleenstaand

Eigen bijdrage

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

€ 21.600 en lager

€ 118

€ 30.100 en lager

€ 21.601 t/m € 29.400

€ 155

€ 30.101 t/m € 41.600

Boven de € 29.400

Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 41.600

Eigen bijdrage voor mediation (korter dan 4 uren)

De inkomenscategorieën zijn hetzelfde als voor gewone toevoegingen. De eigen bijdrage is € 58 voor alle inkomens onder het maximum-inkomen.

Eigen bijdrage voor mediation (4 uren of meer)

De inkomenscategorieën zijn hetzelfde als voor gewone toevoegingen. De eigen bijdrage is € 58 voor de lagere inkomens en € 115 voor de hogere inkomens. Ook hier geldt het maximum inkomen zoals in de andere tabellen genoemd.

Eigen bijdrage vermogensgrens

Vrijgesteld vermogen (norm 2022; peiljaar 2020) € 30.846 per persoon. Bij een hoger vermogen is er geen recht op toevoeging.


Veel gestelde vragen

Wat is een pro deo advocaat?

Vroeger was een pro deo advocaat een advocaat die jou niets in rekening bracht (zie ook onze pagina Geschiedenis ). Tegenwoordig moet jij een eigen bijdrage betalen, dus echt pro deo (=gratis) bestaat niet meer. Maar de namen "pro deo advocaat" en "advocaat van onvermogen" worden nog steeds veel gebruikt, en kortheidshalve doen wij dat hier ook.

Wat is een toevoeging?

Een toevoeging is de beslissing waarin wordt bepaald dat jij recht hebt op gesubsidieerde rechtsbijstand, dus dat jij recht hebt op een pro deo advocaat (of een mediator).

Wat is een lichte adviestoevoeging (LAT)?

Soms is het van te voren al duidelijk dat er voor een bepaald juridisch probleem geen uitgebreide, langdurige, rechtsbijstand nodig is, en dat volstaan kan worden met een goed advies. Je krijgt dan een zogenaamde "lichte adviestoevoeging", die goed is voor een tijdsbesteding door de advocaat van maximaal drie uren.
Je betaalt een lagere eigen bijdrage dan voor een gewone toevoeging (zie onze pagina Eigen bijdrage).

Wie kan een toevoeging aanvragen?

De advocaat (of mediator) vraagt die toevoeging namens jou aan. Je hoeft daar zelf dus niets voor te doen.
Het Juridisch Loket geeft zelf geen toevoegingen af, maar kan jou wel naar een advocaat, notaris of mediator verwijzen. (Met een schriftelijke verwijzing van het juridisch loket, heb je recht op een korting op de eigen bijdrage.)

Wat is het juridisch loket?

Dat is de (overheids)organisatie bij wie iedereen terecht kan voor gratis juridisch advies en/of voor doorverwijziging naar een (pro deo) advocaat. Je kunt ook rechtstreeks naar een pro deo advocaat gaan, maar doe je het via het juridisch loket, dan krijg je korting op de eigen bijdrage. Je bereikt het juridisch loket via hun website Juridisch loket of per telefoon: 0900-8020 ( 25 ct per minuut).

Wat is de Raad voor rechtsbijstand?

Dat is de instantie die beoordeelt of jij recht hebt op een toevoeging of niet. Je zult niet vaak zelf iets met de Raad voor rechtsbijstand te maken krijgen, maar ze hebben een interessante website: Raad voor rechtsbijstand.

Hoe vind je een goede pro-deo-advocaat?

Bel met de Juridische Helpdesk van de NAB (085-7608012). En je krijgt gratis een eerste telefonisch advies. Als dat nodig is, zoeken zij een goede pro-deo-advocaat in jouw buurt.
Of bel met het Juridisch Loket (zie een eerder blokje).
Wil je zelf gaan zoeken: adviezen, tips en trucs om een goede advocaat te vinden zijn verzameld op onze zusterwebsite Advocaatkeus. Alle gespecialiseerde advocaten vind je op Advocatenspecialist. Of iemand advocaat is of niet, kun je zien bij de Orde van Advocaten. Of een advocaat ook als pro deo advocaat werkt, kun je nakijken op Raad voor rechtsbijstand (advocaat zoeken).

Inkomen, vermogen, eigen bijdrage

Zie de pagina Inkomens- en vermogensgrenzen en de pagina Eigen bijdrage.


Over deze website

contact - voorwaarden gebruik website - cookies - kleine letters