Eigen bijdrage voor gesubsidieerde rechtsbijstand van pro deo advocaat

pro deo advocaat, advocaat van onvermogen, toevoegingsadvocaat, gesubsideerde rechtsbijstand


NIEUW! Wij helpen je om een goede pro deo advocaat te vinden. Bel nu!

RechtsgebiedBel ma/vr 9.00-17.00:
FAMILIERECHT085-7608012
ARBEIDSRECHT085-7608012
HUURRECHT085-7608012
ANDERE KWESTIES085-7608012
Hoe werkt dit? Veel advocaten werken met een zogenaamde telefonische helpdesk. Bij die helpdesk werken juristen en andere deskundigen. Die bekijken, in gesprek met jou, op de eerste plaats of je echt wel een advocaat nodig hebt.
Is dat het geval, dan zullen ze jou één of meer advocaten aanbevelen met een kantoor in jouw buurt en jou, als je dat wilt, gelijk in contact brengen met de advocaat die jij kiest.
Is de conclusie dat je (nog) geen advocaat nodig hebt, dan krijg je uitleg over de stappen die jij zelf nog kunt zetten voordat je een advocaat moet inschakelen.
De kosten van deze telefonische helpdesk worden betaald door de advocaten die meedoen. Het kost jou dus niets (behalve dan de belkosten: normaal tarief).
Als je belt met het nummer hierboven (085-7608012), dan krijg je de Juridische Helpdesk NAB (Nationale AdviesBalie) aan de lijn, die jou helpt met het vinden van een advocaat.

Eigen bijdrage

De hoogte van de eigen bijdrage hangt op de eerste plaats af van jouw fiscaal jaarinkomen in het peiljaar.
Het peiljaar is twee jaar geleden.
Jouw fiscaal jaarinkomen vind je terug op jouw belastingaanslag. Het fiscaal jaarinkomen is het gezamenlijke bedrag van het inkomen uit werk en woning (box 1), het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en het belastbare inkomen uit sparen en beleggen (box 3).

Verder hangt de hoogte van de eigen bijdrage af van het soort rechtsbijstand dat je wilt hebben:
- een "gewone toevoeging" (normale, uitgebreide, rechtsbijstand)
- een "lichte adviestoevoeging" (kortdurende rechtsbijstand, maximaal 3 uren)
- gewone mediation (bemiddeling; 4 uur of meer)
- korte mediation (bemiddeling; korter dan 4 uur).
- voor familierecht (echtscheiding, alimentatie, enzovoorts) gelden speciale (hogere) eigen bijdragen

Eigen bijdrage (voor iets anders dan familierecht)

Alleenstaand

Normen 2015

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar

Eigen Bijdrage

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar

t/m € 18.200

€ 196

t/m € 25.400

€ 18.201 - € 18.900

€ 360

€ 25.401 - € 26.300

€ 18.901 - € 19.900

€ 514

€ 26.301 - € 27.600

€ 19.901 - € 21.800

€ 669

€ 27.601 - € 30.800

€ 21.801 - € 25.800

€ 823

€ 30.801 - € 36.400

Boven de € 25.800

Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 36.400

Eigen bijdrage familierecht: echtscheiding, alimentatie, enzovoorts

Alleenstaand

Normen 2015

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar

Eigen Bijdrage

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar

t/m € 18.200

€ 340

t/m € 25.400

€ 18.201 - € 18.900

€ 412

€ 25.401 - € 26.300

€ 18.901 - € 19.900

€ 566

€ 26.301 - € 27.600

€ 19.901 - € 21.800

€ 720

€ 27.601 - € 30.800

€ 21.801 - € 25.800

€ 849

€ 30.801 - € 36.400

Boven de € 25.800

Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 36.400

Eigen bijdrage voor lichte adviestoevoeging (niet voor familierecht)

Alleenstaand

Eigen bijdrage

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

€ 18.900 en lager

€ 77

€ 26.300 en lager

Tussen € 18.900 en ten hoogste € 25.800

€ 129

Tussen € 26.300 en ten hoogste € 36.400

Boven de € 25.800

Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 36.400

Eigen bijdrage voor lichte adviestoevoeging (familierecht)

Alleenstaand

Eigen bijdrage

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

€ 18.900 en lager

€ 108

€ 26.300 en lager

Tussen € 18.900 en ten hoogste € 25.800

€ 142

Tussen € 26.300 en ten hoogste € 36.400

Boven de € 25.800

Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 36.400

Eigen bijdrage voor mediation (korter dan 4 uren)

De inkomenscategorieën zijn hetzelfde als voor gewone toevoegingen. De eigen bijdrage is € 53 voor alle inkomens onder het maximum-inkomen.

Eigen bijdrage voor mediation (4 uren of meer)

De inkomenscategorieën zijn hetzelfde als voor gewone toevoegingen. De eigen bijdrage is € 53 voor de lagere inkomens en € 105 voor de hogere inkomens. Ook hier geldt het maximum inkomen zoals in de andere tabellen genoemd.

Eigen bijdrage vermogensgrens

Vrijgesteld vermogen (norm 2015; peiljaar 2013) € 21.139 per persoon. Bij een hoger vermogen is er geen recht op toevoeging.


Veel gestelde vragen

Wat is een pro deo advocaat?

Vroeger was een pro deo advocaat een advocaat die jou niets in rekening bracht (zie ook onze pagina Geschiedenis ). Tegenwoordig moet jij een eigen bijdrage betalen, dus echt pro deo (=gratis) bestaat niet meer. Maar de namen "pro deo advocaat" en "advocaat van onvermogen" worden nog steeds veel gebruikt, en kortheidshalve doen wij dat hier ook.

Wat is een toevoeging?

Een toevoeging is de beslissing waarin wordt bepaald dat jij recht hebt op gesubsidieerde rechtsbijstand, dus dat jij recht hebt op een pro deo advocaat (of een mediator).

Wat is een lichte adviestoevoeging (LAT)?

Soms is het van te voren al duidelijk dat er voor een bepaald juridisch probleem geen uitgebreide, langdurige, rechtsbijstand nodig is, en dat volstaan kan worden met een goed advies. Je krijgt dan een zogenaamde "lichte adviestoevoeging", die goed is voor een tijdsbesteding door de advocaat van maximaal drie uren.
Je betaalt een lagere eigen bijdrage dan voor een gewone toevoeging (zie onze pagina Eigen bijdrage).

Wie kan een toevoeging aanvragen?

De advocaat (of mediator) vraagt die toevoeging namens jou aan. Je hoeft daar zelf dus niets voor te doen.
Het Juridisch Loket geeft zelf geen toevoegingen af, maar kan jou wel naar een advocaat, notaris of mediator verwijzen. (Met een schriftelijke verwijzing van het juridisch loket, heb je recht op een korting op de eigen bijdrage.)

Wat is het juridisch loket?

Dat is de (overheids)organisatie bij wie iedereen terecht kan voor gratis juridisch advies en/of voor doorverwijziging naar een (pro deo) advocaat. Je kunt ook rechtstreeks naar een pro deo advocaat gaan, maar doe je het via het juridisch loket, dan krijg je korting op de eigen bijdrage. Je bereikt het juridisch loket via hun website Juridisch loket of per telefoon: 0900-8020 ( 25 ct per minuut).

Wat is de Raad voor rechtsbijstand?

Dat is de instantie die beoordeelt of jij recht hebt op een toevoeging of niet. Je zult niet vaak zelf iets met de Raad voor rechtsbijstand te maken krijgen, maar ze hebben een interessante website: Raad voor rechtsbijstand.

Hoe vind je een goede advocaat?

Adviezen, tips en trucs om een goede advocaat te vinden zijn verzameld op onze zusterwebsite Advocaatkeus. Alle gespecialiseerde advocaten vind je op Advocatenspecialist. Of iemand advocaat is of niet, kun je zien bij de Orde van Advocaten. Of een advocaat ook als pro deo advocaat werkt, kun je nakijken op Raad voor rechtsbijstand (advocaat zoeken).

Inkomen, vermogen, eigen bijdrage

Zie de pagina Inkomens- en vermogensgrenzen en de pagina Eigen bijdrage.


Over deze website

contact - voorwaarden gebruik website - cookies - kleine letters