Enkel als het nodig is: minimum belang, alleen serieuze zaken

pro deo advocaat, advocaat van onvermogen, toevoegingsadvocaat, gesubsideerde rechtsbijstand


Lastig om goede pro deo advocaat te vinden? Nee, dat is een 1, 2, 3-tje!!

Logo NAB
Bij de NAB zijn ruim 175 advocaten, juristen en mediaters aangesloten.
1.
Bel de juridische helpdesk van de NAB: 085-7608012 (werkdagen van 9.00 - 17.15, normale belkosten). Of gebruik het contactformulier op onze zusterwebsite en je wordt teruggebeld.
2.
Je legt uit wat jouw juridische probleem is. Samen met jou wordt gekeken of het probleem misschien gelijk met een eenvoudig (gratis!) advies kan worden opgelost of dat er echt een advocaat nodig is.
3.
Is er een advocaat nodig, dan zorgt de helpdesk ervoor dat je op een gemakkelijke manier in contact komt met een goede advocaat bij jou in de buurt, die gespecialiseerd is op het betreffende gebied.
Klaar! Dat is alles. Bellen of invullen verplicht jou tot niets en is gratis. De advocaten die meedoen aan dit systeem dragen de kosten van deze telefonische helpdesk.

Enkel als het nodig is: minimum belang, alleen serieuze zaken


Inhoudelijke normen

Je hebt niet voor iedere vraag recht op een pro deo advocaat.
Op de eerste plaats moet het natuurlijk gaan om een echt juridisch probleem, en niet om een praktisch probleem.
Een voorbeeld: als jij van iemand geld hebt geleend en je bent om wat voor reden dan ook niet in staat om het geld terug te betalen, dan is dat natuurlijk heel vervelend, maar daarmee is het nog geen juridisch probleem. In die situatie heb je dus geen recht op een pro deo advocaat (maar zou je contact kunnen opnemen met de afdeling schuldhulpverlening van de Gemeente).

Op de tweede plaats moet de kwestie juridisch enige kans van slagen hebben.
Hetzelfde voorbeeld, maar nu andersom: jij hebt geld uitgeleend aan iemand die het, zonder fatsoenlijke reden weigert terug te betalen. Je hebt dan geen andere keus dan om naar de rechter te stappen. Gaat het om meer dan € 500 (zie hieronder), dan heb je dus recht op een pro deo advocaat.
(Gaat het om veel geld, dan is het natuurlijk de vraag of jouw vermogen niet te groot is om recht te hebben op een pro deo advocaat, maar daar lees je meer over op onze pagina Inkomens- en vermogensgrenzen).
Een voorbeeld waarbij het mis loopt: wil jij in hoger beroep gaan tegen een uitspraak van de rechtbank, terwijl de beroepstermijn al maanden is verstreken, dan moet je er op rekenen dat jouw aanvraag voor gesubsidieerde rechtbijstand wordt afgewezen, omdat de zaak geen kans van slagen heeft.

Minimum belang financieel

Je hebt niet voor ieder wissewasje recht op een pro deo advocaat. De financiële normen zijn als volgt:

- Voor een min of meer eenvoudig advies (dat minder tijd kost dan drie uren), heb je alleen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand (een pro-deo-advocaat) als het gaat om tenminste € 250.
- Voor een zaak die meer tijd in beslag zal nemen (dan 3 uur) moet het tenminste gaan om een bedrag van € 500.
- Voor een zaak bij de Hoge Raad moet het tenminste gaan om € 1000 (maar dat soort zaken komt maar zelden voor).

Er zijn natuurlijk ook zaken die niet over geld gaan, maar ook dan is het meestal toch wel mogelijk om het belang van zo'n zaak op één of andere manier in geld uit te drukken.
Gaat het om een periodieke betaling (bijvoorbeeld alimentatie), dan wordt niet gekeken naar het belang per maand maar naar het totale belang.

Normen: 2022

Wat te doen als de aanvraag wordt afgewezen

Het gebeurt niet zo vaak dat een verzoek om rechtbijstand (om een pro deo advocaat) ten onrechte wordt afgewezen.
Maar als je het idee hebt dat jouw verzoek ten onrechte is afgewezen, dan is het mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen de afwijzing, en daarna (als jouw bezwaar wordt afgewezen) is er nog de mogelijkheid van beroep op de rechter.
Meer informatie over bezwaar en beroep bij het Juridisch loket en bij de Raad voor rechtsbijstand (of bij jouw advocaat als je die al hebt ingeschakeld).


Veel gestelde vragen

Wat is een pro deo advocaat?

Vroeger was een pro deo advocaat een advocaat die jou niets in rekening bracht (zie ook onze pagina Geschiedenis ). Tegenwoordig moet jij een eigen bijdrage betalen, dus echt pro deo (=gratis) bestaat niet meer. Maar de namen "pro deo advocaat" en "advocaat van onvermogen" worden nog steeds veel gebruikt, en kortheidshalve doen wij dat hier ook.

Wat is een toevoeging?

Een toevoeging is de beslissing waarin wordt bepaald dat jij recht hebt op gesubsidieerde rechtsbijstand, dus dat jij recht hebt op een pro deo advocaat (of een mediator).

Wat is een lichte adviestoevoeging (LAT)?

Soms is het van te voren al duidelijk dat er voor een bepaald juridisch probleem geen uitgebreide, langdurige, rechtsbijstand nodig is, en dat volstaan kan worden met een goed advies. Je krijgt dan een zogenaamde "lichte adviestoevoeging", die goed is voor een tijdsbesteding door de advocaat van maximaal drie uren.
Je betaalt een lagere eigen bijdrage dan voor een gewone toevoeging (zie onze pagina Eigen bijdrage).

Wie kan een toevoeging aanvragen?

De advocaat (of mediator) vraagt die toevoeging namens jou aan. Je hoeft daar zelf dus niets voor te doen.
Het Juridisch Loket geeft zelf geen toevoegingen af, maar kan jou wel naar een advocaat, notaris of mediator verwijzen. (Met een schriftelijke verwijzing van het juridisch loket, heb je recht op een korting op de eigen bijdrage.)

Wat is het juridisch loket?

Dat is de (overheids)organisatie bij wie iedereen terecht kan voor gratis juridisch advies en/of voor doorverwijziging naar een (pro deo) advocaat. Je kunt ook rechtstreeks naar een pro deo advocaat gaan, maar doe je het via het juridisch loket, dan krijg je korting op de eigen bijdrage. Je bereikt het juridisch loket via hun website Juridisch loket of per telefoon: 0900-8020 ( 25 ct per minuut).

Wat is de Raad voor rechtsbijstand?

Dat is de instantie die beoordeelt of jij recht hebt op een toevoeging of niet. Je zult niet vaak zelf iets met de Raad voor rechtsbijstand te maken krijgen, maar ze hebben een interessante website: Raad voor rechtsbijstand.

Hoe vind je een goede pro-deo-advocaat?

Bel met de Juridische Helpdesk van de NAB (085-7608012). En je krijgt gratis een eerste telefonisch advies. Als dat nodig is, zoeken zij een goede pro-deo-advocaat in jouw buurt.
Of bel met het Juridisch Loket (zie een eerder blokje).
Wil je zelf gaan zoeken: adviezen, tips en trucs om een goede advocaat te vinden zijn verzameld op onze zusterwebsite Advocaatkeus. Alle gespecialiseerde advocaten vind je op Advocatenspecialist. Of iemand advocaat is of niet, kun je zien bij de Orde van Advocaten. Of een advocaat ook als pro deo advocaat werkt, kun je nakijken op Raad voor rechtsbijstand (advocaat zoeken).

Inkomen, vermogen, eigen bijdrage

Zie de pagina Inkomens- en vermogensgrenzen en de pagina Eigen bijdrage.


Over deze website

contact - voorwaarden gebruik website - cookies - kleine letters